संपर्काची माहिती

कृपया त्यांची संपर्क माहिती पाहण्यासाठी शाखा स्थान निवडा.

मुख्य कार्यालयपत्ता

शिंगणापूर चौक, म्हसवड ४१५५०९ पोस्टवर


मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सुश्री रेखा सुनील कुलकर्णी


दूरध्वनी

(02373) 270141, (02373) 270788.


कार्यालयीन तास

१०:३० ए.एम. ते ६ पी.एम. प्रत्येक महिन्याच्या आणि रविवारच्या दुपारी आणि चौथा शनिवार बंद


ईमेल

mhaswad@manndeshi.org.in

वदुजपत्ता

सहकारी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, कराड रोड, वडुज, ता. खटव, जि. सातारा, पिन कोड - ४१५५०६.


शाखा व्यवस्थापक

सुश्री स्मिता प्रकाश ताकले


दूरध्वनी

(02161) 232470.


कार्यालयीन तास

१०:३० ए.एम. ते ६ पी.एम. प्रत्येक महिन्याच्या आणि रविवारच्या दुपारी आणि चौथा शनिवार बंद


ईमेल

vaduj@manndeshi.org.in

धायरी, पुणेपत्ता

सशहर सर्वेक्षण क्र. १, मुक्ताई कॉम्प्लेक्स, तळमजला, दुकान क्रमांक १ व २, पोस्ट-धायरी, ता. हवेली, जि. पुणे, पिन कोड - ४११०४१.


शाखा व्यवस्थापक

सुश्री जयश्री दत्तू जाधव


दूरध्वनी

(020) 24690388.


कार्यालयीन तास

१०:३० ए.एम. ते ६ पी.एम. प्रत्येक महिन्याच्या आणि रविवारच्या दुपारी आणि चौथा शनिवार बंद


ईमेल

dhayari@manndeshi.org.in

म्हसवडपत्ता

शशिंगणापूर चौक, म्हसवड ४१५५०९ पोस्टवर


शाखा व्यवस्थापक

सुश्री हेमलता राजेंद्र कोरे


दूरध्वनी

(02373) 270119.


कार्यालयीन तास

१०:३० ए.एम. ते ६ पी.एम. प्रत्येक महिन्याच्या आणि रविवारच्या दुपारी आणि चौथा शनिवार बंद


ईमेल

mhaswad@manndeshi.org.in

गोंदवलेपत्ता

गपोस्ट गोंडवले बीके, ता. मान जि. सातारा ४१५५४०


शाखा व्यवस्थापक

सुश्री शाहिदा समीर तांबोली


दूरध्वनी

(02165) 258014.


कार्यालयीन तास

१०:३० ए.एम. ते ६ पी.एम. प्रत्येक महिन्याच्या आणि रविवारच्या दुपारी आणि चौथा शनिवार बंद


ईमेल

gondavale@manndeshi.org.in

लोणंदपत्ता

सशहर सर्वेक्षण क्र. २३८/२६७ बी, दुकान क्रमांक ७ आणि ८, ऑप. टी. स्टैंड, लोनंद, ता. खंडला, जि. सातारा, पिन कोड - ४१५५२१


शाखा व्यवस्थापक

सुश्री अर्चना शिवाजी शिंदे


दूरध्वनी

(02169) 226090.


कार्यालयीन तास

१०:३० ए.एम. ते ६ पी.एम. प्रत्येक महिन्याच्या आणि रविवारच्या दुपारी आणि चौथा शनिवार बंद


ईमेल

lonand@manndeshi.org.in

दहिवडीपत्ता

ककॉमर्स हाउस बिल्डिंग, सिटी सर्वे नं. १७३ ए / ११, रविवार पेठ, पवई नाका, सातारा - ४१५ ००१.


शाखा व्यवस्थापक

सुश्री रूपाली हंबीराव साळुंखे


दूरध्वनी

(02162) 238522.


कार्यालयीन तास

१०:३० ए.एम. ते ६ पी.एम. प्रत्येक महिन्याच्या आणि रविवारच्या दुपारी आणि चौथा शनिवार बंद


ईमेल

satara@manndeshi.org.in

कामोठे, नवी मुंबईपत्ता

मान देश महिला सह. बँक लि., म्हसवड, शॉप नं. १, २ व ३ ग्राउंड फ्लोर, 'साई दर्शन', प्लॉट क्रमांक ८ व ८ ए, सेक्टर नं. १९, कामोठे, नवी मुंबई, तालुका-पनवेल, जिल्हा-रियागड, पिन कोड ४१० २०६.


शाखा व्यवस्थापक

सुश्री श्राधा गुलाब कोंडळकर


दूरध्वनी

(022) 27430001.


कार्यालयीन तास

१०:३० ए.एम. ते ६ पी.एम. प्रत्येक महिन्याच्या आणि रविवारच्या दुपारी आणि चौथा शनिवार बंद